Vikar

For å registrere timer, logger du inn på Mine sider. Om det gjelder overtid, sykdom, ferie eller øvrig fravær, tar du kontakt med din bemanningskonsulent.

På mine sider kan du registrerer timer du har jobbet og legge inn når du er tilgjengelig, slik at vi vet når du kan jobbe for oss. Om du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt med din bemanningskonsulent.