Synstest icamp

32 millioner mennesker er unødvendig blinde i verden i dag. 80% av alle som er blinde behøver ikke å være det. I fattige land mister mange synet i ung alder på grunn av grå stær. Acapedia er prosjektpartner i Blindeforbundets iCare-prosjekt i Nepal. For hver barnehagelærer du rekrutterer dekker Acapedia øyeoperasjon til et menneske som er unødvendig blind. Acapedia gir deg også 3 000 NOK i vervepremie. 

For mer informasjon om iCare gå inn här!