Fortell litt kort om din bakgrunn:
Jeg er utdannet skole- og fritidspedagog fra UC Syd i Kolding i Januar 2018. Etter endt utdanning har jeg jobbet i en barnehage for barn med særskilte behov frem til jeg flyttet til Norge 1.September 2018. Jeg har også jobbet som støttekontakt for barn med særskilte behov, samt i et treningssenter. Jeg oppdaget Acapedia ved en tilfeldighet. Jeg var medlem av en gruppe på facebook, grunnet min interesse for fjell og natur. Og i den forbindelse var det et oppslag en dag om mangelen på pedagoger i Oslo området. Jeg skrev en kommentar til oppslaget og derifra var jeg i dialog med Acapedia om fremtidig jobb, bolig, avreise osv.

Hvorfor valgte du Acapedia?
Det var litt tilfeldig at jeg valgte Acapedia, men jeg opplevde en iherdighet og engasjement fra deres side, så det var naturlig at det var de som skulle hjelpe meg nordover. Utover det så valgte jeg de fordi de kunne stille garanti for bolig, noe som er veldig beleilig når man har mye praktisk å ordne med før man kan flytte.

Simon Pedesk

Hva jobber du som i dag?
I dag jobber jeg som Pedagogisk leder på en avdeling med 14 barn i alderen 1-3 år. En Pedagogisk leder har ansvaret for assistentene som er ansatt på avdelingen, samt ansvar for alt fra månedsplan, vaktliste, handlingsplaner, foreldremøter/samtaler osv.

Hva fikk deg til å flytte til Norge og hvilke fordeler får du ved å bo i Norge?
Jeg har alltid vært glad i personlige utfordringer, og jeg var et sted hvor jeg hadde lyst å prøve meg på noe nytt. Da jeg fikk muligheten til å reise til Norge, var jeg ikke i tvil. Dessuten er jeg veldig glad i naturen og de mulighetene man har som pedagog i Norge. Man kommer ikke utenom at lønnen for en nyutdannet pedagog er høyere i Norge, samt at skatten er litt lavere. Utover det er det generelt bedre normer, som har stor betydning for kvaliteten på arbeidet. Det er mulighet for større fokus på det enkelte barn og det er lavere stressnivå blant de voksne, noe som er en fordel for barna.