Om webbplatsen

Handtering cookies

I henhold til loven om elektronisk kommunikasjon, som trådde i kraft den 25 Juli 2003, skal alle websider som benytter cookies, informere besøkende om dette. I likhet med de fleste andre sider på internet, har også denne websiden cookies, både permanente og midlertidige.

De midlertidige anvendes av vårt webpubliseringssystem for å opprettholde kommunikasjonen mellom din webleser og vår webserver. De forsvinner når du slår av webleseren.

Permanente cookies bruker vi for å skille ut din webleser fra alle andre som besøker denne webtjenesten. De brukes for webstatistikk gjennom webanalysetjenesten Google Analytics.

Google Analytics

Google Analytica bruker permanente cookies for å kunne analysere hvordan besøkere bruker webtjenesten. Informasjonen som genereres av cookies (inkludert din IP-adresse) videreformidles og lagres på Inc.`s serverne i USA. Google bruker informasjonen for å kunne sette sammen rapporter om aktivitet på hjemmesiden til den som eier den.

Google kan også overføre informasjonen til en tredjepart, om det kreves ved lov, eller om en tredjepart behandler informasjonen på Google sin regning. Google kobler ikke din IP-adresse med andre data. Gjennom å bruke denne webtjenesten, samtykker du til at Google behandler dine personopplysninger på den måten det er beskrevet ovenfor.